Real Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid

2-2

Borussia Dortmund

Khuyến mãi hấp dẫn nhanh tay đăng ký nhận thưởng cùng thể thao và game slost

chi tiết tại : http://tport.skroc.pl