Hoàng Anh Gia Lai 2-2 Đồng Tháp

Hoàng Anh Gia Lai

2 - 2

Đồng Tháp